ybsr_home
 
Mathenesserdijk 455
3026 GH Rotterdam
T   010 476 59 56
Aanmelding en toelating

Contactpersonen

1e en 2e  jaars leerlingen:          3e en 4e jaars leerlingen:
Dhr. J. Honig                               Dhr. W. Friederich
jhonig@lmc-vo.nl                      wfriederich@lmc-vo.nl

Aanmelding- en plaatsingsprocedure schooljaar 2018 – 2019 voor leerlingen van groep 8, voor leerjaar 1)

OFFICIELE AANMELDING 

 • Voor leerlingen zonder LWOO-indicatie / advies
  • Aanmelden kan vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met 16 maart 2018 door telefonisch een afspraak te maken met Dhr. Honig of Mevr. Van Raamsdonk.
  • U kunt ook zonder afspraak langskomen om het aanmeldformulier in te vullen. U levert dan ook het adviesformulier van de basisschool + de unieke code voor het Onderwijskundig Rapport bij ons in.
 • Voor leerlingen met een LWOO-indicatie / advies
  • Aanmelden kan vanaf maandag 5 februari 2018 tot en met 16 maart 2017 door telefonisch een afspraak te maken met Dhr. Honig of Mevr. Van Raamsdonk. U kunt ook zonder afspraak langskomen om het aanmeldformulier in te vullen. Er wordt dan een persoonlijk aanmeldgesprek ingepland.
  • Naar dit gesprek dient u mee te nemen: 
   • een adviesformulier van de basisschool,
   • de unieke code waarmee wij toegang krijgen tot het Onderwijskundig Rapport Al deze gegevens worden vooraf door de basisschool verstrekt.
   • de LWOO-indicatie of advies

PLAATSINGSPROCEDURE

 • In vrijwel alle gevallen zal een aanmelding leiden tot een plaatsing. Een uitzondering kan er gemaakt worden indien de school niet in het juiste onderwijs of in de juiste ondersteuning kan voorzien. Uiterlijk 21 maart 2018 maakt de school dit bekend.
 • Voor schooljaar 2018 – 2019 zijn er op de G K van Hogendorp in ieder geval 70 plaatsen beschikbaar in het eerste leerjaar.
 • Indien er een lotingsprocedure plaats moet vinden geldt er een voorrangsregel voor leerlingen die op het moment van aanmelden een broer of zus hebben die onderwijs volgt op de betreffende locatie “.

VERVOLG

 • Intakegesprek
  De G. K. van Hogendorp hecht grote waarde aan de samenwerking tussen ouder, leerling en school.
  Daarom wordt er met elke leerling die geplaatst is een intakegesprek (kennismakingsgesprek) gevoerd. Hierbij zijn de ouders ook aanwezig. Tijdens dit gesprek willen we een beeld krijgen van de interesses, de talenten en de motivatie van de leerling. Ook inventariseren we tijdens dit gesprek eventuele ondersteuningsbehoefte. Aansluitend bespreken we wat we van elkaar mogen verwachten. Tot slot krijgt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar.


 INFORMATIE/VRAGEN

Voor meer informatie over de plaatsingprocedure verwijzen we naar

Ga snel naar
Belangrijk nieuws